| strona główna |
dzisiaj jest: 15-06-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 01.07.2004 ‹
 
   
ARCHIWUM

01.07.2004

MIĘDZYNARODOWY KODEKS OCHRONY STATKU I OBIEKTU PORTOWEGO

Na podstawie zatwierdzonych przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów:
 
- Ocena Aktualnego Stanu Ochrony Obiektu Portowego oraz
- Planu Ochrony Obiektu Portowego
 
Obiekt Portowy: Stocznia Gdynia S.A. - Suche Doki i Nabrzeża uzyskał
 
Certyfikat "Potwierdzenie Zgodności Obiektu Portowego"
 
wydany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W wyniku tragicznych wydarzeń z dnia 11 września 2001 w USA, mając na celu przeciwdziałanie aktom terroru i innym przejawom złej woli skierowanym przeciwko statkom i obiektom portowym, Zgromadzenie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), na 22 sesji w listopadzie 2001 uzgodniło konieczność wprowadzenia nowych środków związanych z ochroną statków i obiektów portowych uczestniczących w światowym łańcuchu logistycznym.
 
W tym celu w grudniu 2002 została zwołana Konferencja Dyplomatyczna ds. Bezpieczeństwa na morzu, która przyjęła przygotowany przez MARINE SECURITY COMMITEE projekt poprawek do istniejących postanowień Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu z 1974 roku (SOLAS 74), a w tym Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Urządzeń Portowych (ISPS). W ten sposób stworzone zostały ramy dla współpracy statków i portów w celu polepszenia wykrywania i przeciwdziałania aktom terroryzmu zagrażającym bezpieczeństwu w transporcie morskim i przemyśle okrętowym.
 
Kodeks ISPS stanowi integralną cześć Konwencji SOLAS 74 i zawiera szczegółowe wymagania obligatoryjne w zakresie ochrony na morzu i lądzie w obiektach portowych dla umawiających się rządów państwa członkowskich IMO, władz portowych i firm armatorskich. Kodeks ISPS wszedł w życie 1 lipca 2004 roku.
 
Po raz pierwszy postanowienia Konwencji SOLAS odnoszącej się dotychczas wyłącznie do statków morskich dotyczą również portów obsługujących żeglugę morską. W zakresie ochrony nabrzeży, obiektów typu portowego i statków postanowienia Kodeksu ISPS odnoszą się również do stoczni. Polska, jako członek IMO podpisała i ratyfikowała Konwencję, która w pełni obowiązuje na terenie naszego kraju.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |