| strona główna |
dzisiaj jest: 21-06-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 19.12.2006 ‹
 
   
ARCHIWUM

19.12.2006

KOMISJA EUROPEJSKA W STOCZNI

Bliżej prywatyzacji
Przedstawiciele Komisji Europejskiej Dyrekcji ds. Konkurencji na czele z naczelnikiem Karlem Soukup złożyli 19 grudnia 2006r. wizytę w Stoczni Gdynia S.A. Jest to kolejny etap prac nad procesem prywatyzacji.
Celem roboczej wizyty było poczynienie technicznych ustaleń związanych z notyfikowanym Komisji Europejskiej Planem Restrukturyzacji Stoczni. Głównym tematem rozmów było ustalenie tzw. środków kompensacyjnych związanych z pomocą publiczną udzieloną Stoczni Gdynia. Ma to na celu określenie rodzaju i wysokości środków kompensacyjnych, mających ograniczyć moce produkcyjne stoczni. Jest to standardowa procedura stosowana przez Komisję Europejską w przypadku udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwu. Ponadto obszarem zainteresowania Komisji Europejskiej były:
- czy zawarte w Planie Restrukturyzacji założenia przywrócą Stoczni trwałą rentowność,
- czy wartość planowanych inwestycji jest wystarczająca, aby stocznia osiągnęła poziom technologiczny dorównujący poziomowi stoczni zachodnioeuropejskich,
- czy wielkość wkładu własnego planowanego w programie stoczni jest wystarczająca aby zatwierdzić pomoc publiczną.
Nie zmienia to faktu, że aby doprowadzić do prywatyzacji, Ministerstwo Skarbu musi najpierw oddłużyć stocznię ze "starych" długów publiczno-prawnych.
 
Na konferencji prasowej Prezes Zarządu Stoczni Kazimierz Smoliński stwierdził, że jest optymistą w sprawie pozytywnej opinii Komisji Europejskiej na temat pomocy publicznej udzielonej spółce. Zarząd Stoczni konsekwentnie wdraża Plan Restrukturyzacji i przygotowuje spółkę do prywatyzacji, która powinna nastąpić w I połowie 2007 r. Konieczne są jednakże decyzje Ministra Skarbu Państwa w sprawie dokapitalizowania oraz ustaleń z inwestorem strategicznym kwestii oddłużenia.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |