| strona główna |
dzisiaj jest: 21-06-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 30.11.2007 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

30.11.2007

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STOCZNI GDYNIA S.A.

W dniu 30 listopada 2007r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariusze Stoczni Gdynia S.A. zdecydowali podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 515 milionów złotych poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii D-III i D-IV o wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 10 zł, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii D-III i D-IV przypadać będą dwa głosy na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Akcje skierowane są do Skarbu Państwa. Część akcji zostanie pokryta wkładem pieniężnym - w wysokości ok. 291,3 mln zł, a druga część - ok. 223,7 mln zł wkładem niepieniężnym w postaci akcji stanowiących własność Skarbu Państwa. Walne Zgromadzenie przyjęło również uchwałę o pozbawieniu akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D-III i D-IV w całości, w związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji Spółki. W konsekwencji tej uchwały akcjonariusze również dokonali zmiany w dwóch paragrafach statutu Spółki.

W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podkreślono, że "jej realizacja jest ściśle związana z procesem prywatyzacji Spółki".

Poprzednia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartości 515 mln zł - podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 5 lipca 2007 r. traci moc po 6 miesiącach.
Uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego środki finansowe mają być przeznaczone przede wszystkim na uregulowanie zobowiązań cywilno-prawnych m.in. wobec ZUS i spółek Skarbu Państwa. Decyzja akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A. daje szansę na pomyślną realizację prywatyzacji Spółki i pozyskanie prywatnego inwestora strategicznego.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |