| strona główna |
dzisiaj jest: 15-06-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » aktualności » 04.01.2008 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

04.01.2008

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STOCZNI GDYNIA S.A.

4 stycznia 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A., na którym podjęte zostały uchwały w sprawach zmian personalnych w 11-osobowej Radzie Nadzorczej Spółki.
Na wnioski akcjonariuszy: Ministra Skarbu Państwa, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Korporacji Polskie Stocznie S.A. z Rady Nadzorczej odwołano następujące osoby: Mariana Bąka, Macieja Libiszewskiego, Henryka Ogryczaka oraz Wojciecha Wierzchowskiego. Większością głosów akcjonariusze powołali na członków Rady Nadzorczej następujące osoby (rekomendowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Korporację Polskie Stocznie S.A. oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A): Annę Buzę, Wojciecha Chmielewskiego, Jana Staniszewskiego oraz Andrzeja Wróblewskiego.

Dane o nowych członkach Rady Nadzorczej:
 
Anna Buza - radca ministra w Ministerstwie Gospodarki, zajmująca się sprawami przemysłu stoczniowego.
 
Wojciech Chmielewski - naczelnik w Departamencie Integracji Europejskiej, Współpracy z Zagranicą i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Jan Staniszewski - radca ministra w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Skarbu Państwa, absolwent Politechniki Warszawskiej (kierunek technologia budowy maszyn).
 
Andrzej Wróblewski - członek zarządu - dyrektor Biura Polityki Finansowej Korporacji Polskie Stocznie S.A., absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej.
 

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |