| strona główna |
dzisiaj jest: 6-05-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 13

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem Przetargu nr 13 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych jako Grupa 13 (Obszar 14 - Rejon parkowania samochodów), obejmujących stanowiące własność Skarbu Państwa a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe na terenie Stoczni Gdynia S.A., dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785, o powierzchni 17.628 m2 oraz znajdujących się na nich budynków i budowli wraz z rzeczami ruchomymi wchodzącymi w skład grupy, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A.
 
Wartość oszacowania składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 13, będąca równocześnie ceną wywoławczą w I Etapie Przetargu, ustalona w oparciu o wycenę wykonaną zgodnie z wymogami art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w pomiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569), wynosi 2.686.000 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 
Warunkiem udziału w Przetargu jest między innymi uiszczenie wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tj. w kwocie 268.600,00zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
13. Przetarg 13 - Obszar 14
(Rejon parkowania samochodów)
268.600 zł 2.686.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |