| strona główna |
dzisiaj jest: 6-05-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 35

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 35 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w Planie Sprzedaży jako Grupa 35, stanowiących majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8213 (samochodowiec) obejmujące projekt akwizycyjny, kontraktowy, klasyfikacyjno-techniczny oraz roboczy wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tego statku.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 35, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 3.137.000,00 zł (trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie w terminie do dnia 25 kwietnia 2009 r. wadium w wysokości 313.700,00 zł (trzysta trzynaście tysięcy siedemset złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
35. Przetarg 35 - Grupa 35 majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8213 (samochodowiec) 313.700 zł 3.137.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |