| strona główna |
dzisiaj jest: 9-03-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 29.08.2006 ‹
 
   
ARCHIWUM

29.08.2006

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STOCZNI GDYNIA S.A.

29 sierpnia 2006r. w siedzibie spółki, w Gdyni przy ulicy Czechosłowackiej 3, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.
 
WZA podjęło uchwały w sprawach zatwierdzenia: skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2005r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2005r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu w w/w sprawach.
 
Na wniosek przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołano z Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A.: Jerzego Bielińskiego, Tomasza Dawida oraz Urszulę Mikołajczyk. Nowymi członkami 11-sobowej Rady Nadzorczej, której przewodniczy Maciej Libiszewski są: Piotr Słupski, Michał Garapich oraz Barbara Łasak-Jarszak.
 
W porządku obrad zaplanowano także podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i zasad złożenia przez Zarząd oferty objęcia nowo emitowanych akcji. Jednakże ten punkt porządku oraz punkty: przedstawienie przez Zarząd propozycji dotyczącej określenia warunków i zasad złożenia ofert na zakup nowych akcji oraz przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w tej sprawie zostały - decyzją akcjonariuszy (na wniosek przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa) - zdjęte z porządku obrad decyzją akcjonariuszy (na wniosek przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa).
 
Przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa złożył wniosek, aby te punkty porządku obrad były podjęte i przegłosowane na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |