| strona główna |
dzisiaj jest: 21-04-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » akcjonariat ‹
 
   
AKCJONARIAT

  Stan na dzień 29.01.2009

Nazwa
akcjonariusza
Ilość
akcji
% w kapitale Ilość
głosów
% w głosach
Ministerstwo Skarbu Państwa 64.741.773 70,647 124.241.773 76,595
Ray Car Carriers Ltd. 6.665.970 7,274 13.331.940 8,219
Korporacja Polskie Stocznie S.A. 8.072.518 8,809 12.072.518 7,443
Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny S.A. 3.000.000 3,274 3.000.000 1,850
Evip Progress S.A. 1.235.684 1,348 1.235.684 0,762
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 1.000.000 1,091 1.000.000 0,617
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na
Życie S.A.
1.000.000 1,091 1.000.000 0,617
Warta Investment sp. z o.o. 800.000 0,873 800.000 0,493
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Vista S.A. 581.126 0,634  581.126 0,358
Euro-Cynk
Gdynia Sp. z o.o.
553.847 0,604 553.847 0,341
Pozostali akcjonariusze 3.990.276 4,354 4.388.373 2,705
Razem 91.641.194 100,000 162.205.261 100,000

  

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2024 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |