| strona główna |
dzisiaj jest: 22-05-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » historia ‹
 
   
HISTORIA

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI STOCZNI
Zaczęliśmy naszą działalność 3 listopada 1922 roku jako grupa inicjatywna, powołując do życia Towarzystwo z Ograniczoną Poręką pod nazwą "Stocznia w Gdyni". W ciągu czterech lat istnienia Spółki udało się wyremontować 50 kutrów rybackich i kilka statków handlowych. Do urządzeń technicznych ówczesnej "Stoczni w Gdyni" należał "most" służący do podnoszenia łodzi i kutrów. więcej»

ROZBUDOWA STOCZNI
W listopadzie 1952 roku przekazano do eksploatacji jednostkę "Melitopol", która rozpoczęła serię 35 statków tego typu, zbudowanych dla Związku Radzieckiego. Rosnące zapotrzebowanie na duże statki spowodowało rozbudowę zakładu. W wyniku modernizacji w latach 1959-1963 powstał nowoczesny ośrodek budowy kadłubów i pierwszy suchy dok. więcej»

STOCZNIA GDYNIA S.A.
Po okresie transformacji ustrojowej Stocznia zlokalizowana była na powierzchni 100 hektarów przy kanale portowym Portu Gdynia. Po kilku etapach modernizacji technicznej i zbudowaniu 2 dużych suchych doków z kompleksowym wyposażeniem, wielkość i złożoność budowanych statków znacznie wzrosły. Wśród zbudowanych statków pojawiły się wysoko specjalistyczne trawlery przetwórnie różnej wielkości, masowce OBO, statki Ro-Ro trzeciej generacji, wielozadaniowe statki Ro-Ro samochodowce, duże masowce, chłodniowce, małe i duże statki pasażerskie, statki semikontenerowe, doki pływające i nowoczesne statki kontenerowe wielu typów. Stocznia Gdynia była też jedną z pierwszych stoczni na świecie, które zapoczątkowały budowę przyjaznych dla środowiska tankowców o podwójnym poszyciu kadłuba. więcej»

STOCZNIA W CHWILI OBECNEJ
W trybie Ustawy z dnia 19.12.2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla przemysłu okrętowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 233 poz. 1569) Stocznia Gdynia S.A. przechodzi proces sprzedaży pozostałych składników majątku.
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 2010 r., zezwalającą Polsce na przedłużenie i kontynuowanie procesu kompensacji wobec stoczni do końca I kwartału 2011 roku, Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia trzeciej procedury sprzedaży składników majątku Stoczni Gdynia S.A., które dotychczas nie znalazły nabywców. Rozstrzygnięcie realizowanej obecnie procedury przetargowej nastąpi w dniu 15 września 2010 roku.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2024 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |