| strona główna |
dzisiaj jest: 12-04-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 05.10.2006 ‹
 
   
ARCHIWUM

05.10.2006

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI GOSPODARKI W STOCZNI

5 października 2006 roku w naszej stoczni odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP, które dotyczyło problemów Stoczni Gdynia S.A., i całego polskiego przemysłu okrętowego.
 
W posiedzeniu komisji uczestniczyło dwóch wiceministrów: Gospodarki - Paweł Poncyliusz, Skarbu Państwa - Michał Krupiński, a także prezes Agencji Rozwoju Przemysłu - Paweł Brzezicki. Obecny był Zarząd Stoczni, który pełnił rolę gospodarza tego spotkania oraz prezesi innych stoczni i przedstawiciele związków zawodowych, a także parlamentarzyści województwa pomorskiego.

Na początku głos zabrali wiceministrowie: reprezentujący resort gospodarki Paweł Poncyliusz, który zapoznał zebranych z informacją dotyczącą działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji "Strategii dla sektora stoczniowego na lata 2006-2010". Ten sam temat - z punktu widzenia resortu Skarbu Państwa - przedstawił wiceminister Michał Krupiński.
 
Aktualną, niezwykle trudną sytuację finansową Stoczni Gdynia S.A., z podaniem jej głównych przyczyn, zaprezentował posłom Prezes Zarządu Stoczni Gdynia S.A. Pan Kazimierz Smoliński, a Członek Zarządu Pan Arkadiusz Aszyk zaprezentował posłom Plan Restrukturyzacji Stoczni.
 
Mocno, na tle innych, zabrzmiały wystąpienia stoczniowych liderów związkowych. Przedstawili bez ogródek w jakiej to sytuacji znalazła się nasza stocznia i jakie konsekwencje ponosimy za brak szybkich decyzji ze strony poszczególnych ministerstw i agend rządowych. Posłowie z komisji gospodarki jak i ministrowie zwiedzili również stocznię i zapoznali się bezpośrednio z procesem budowy statków.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |