| strona główna |
dzisiaj jest: 9-03-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 18.12.2006 ‹
 
   
ARCHIWUM

18.12.2006

INWESTOR STRATEGICZNY PRYWATYZACJA Z DONBASEM

Zgodnie z przyjęta procedurą w sprawie sprzedaży akcji Stoczni Gdynia S.A., 18 grudnia 2006 r. upłynął termin składania wiążących ofert przez podmioty zainteresowane zakupem akcji i udziałem w prywatyzacji spółki. Ofertę na objęcie pakietu większościowego akcji złożyła jedna firma uczestnicząca od początku w procesie negocjacji w celu pozyskania inwestora strategicznego dla Stoczni Gdyni S.A. Jest to ISD Polska spółka z o.o. (Grupa DONBAS).
Finalny etap negocjacji z Inwestorem strategicznym dotyczącym prywatyzacji odbędzie się z udziałem głównego akcjonariusza spółki - Ministra Skarbu Państwa.
Wyłonienie na tym etapie negocjacji Inwestora nie wyklucza w dalszym etapie prywatyzacji objęcia dodatkowych akcji także przez inne podmioty zainteresowane inwestowaniem w Stocznię.
Po przyjęciu w dniu 19 grudnia 2006 r. przez Rząd RP harmonogramu prywatyzacji Stoczni realny staje się plan przekształceń własnościowych spółki i objęcie pakietu kontrolnego przez inwestora prywatnego.
- Podjęte przez Zarząd Spółki działania w celu pozyskania Inwestora strategicznego dla Stoczni Gdynia S.A. i przygotowania spółki do prywatyzacji stanowią element konsekwentnego wdrażania Planu Restrukturyzacji Stoczni (zgodnego z rządową "Strategię dla sektora stoczniowego na lata 2006-2010"), przyjętego przez Rząd RP oraz notyfikowanego w Komisji Europejskiej - powiedział na konferencji prasowej Prezes Stoczni K. Smoliński. - Plan Restrukturyzacji stanowi realną szansę uzyskania trwałej konkurencyjności na światowym rynku okrętowym. Zaplanowane działania obejmują lata 2006 - 2012. Plan określa 82 główne działania w skali makro, których realizacja ma zapewnić, że od 2008 r. Stocznia Gdynia S.A. będzie osiągać zysk netto. Celem wdrażanej restrukturyzacji, zarówno w sferze operacyjnej (organizacyjnej i majątkowej) i finansowej, jest uzyskanie długookresowej rentowności i trwałej poprawy sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz doprowadzenie do rozwoju stoczni.
Objęcie przez Inwestora akcji nowej emisji akcji pozwoli Stoczni Gdynia podjąć proces inwestycyjny, przewidziany w Planie Restrukturyzacji i uzyskać akceptację tego Planu przez Komisję Europejską. Zgodnie z Planem docelowe podwyższenie kapitału zakładowego może osiągnąć wartość ponad 1 mld zł. Rozwój Stoczni ma nastąpić w najbliższych latach w oparciu o inwestycje o łącznej wartości 322 mln zł. Planowane nakłady na priorytetowe zadania inwestycyjne obszaru produkcji (przeznaczone m.in. na modernizację i utrzymanie zdolności produkcyjnych stoczni) w latach 2006-2009 szacowane są na poziomie ok. 61 mln euro. Zakłada się też inwestycje na poziomie 52 mln zł na rozwój systemów informatycznych.

 
Wiążąca oferta Donbasu
Wiążącą ofertę zakupu pakietu większościowego akcji Stoczni Gdynia S.A. złożyła spółka ISD Polska należąca do ukraińskiego Związku Przemysłowego Donbas Steel. Donbas w 2005 r. kupił już w Polsce Hutę Częstochowa, która dostarcza stal m.in. Stoczni Gdynia.Tamta transakcja była największą dotąd ukraińską inwestycją na terenie Unii Europejskiej.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |