| strona główna |
dzisiaj jest: 9-03-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 23.03.2007 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

23.03.2007

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STOCZNI GDYNIA S.A.

23 marca 2007r. Akcjonariusze Stoczni Gdynia S.A. podjęli uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki.
Uchwała została podjęta - na wniosek Zarządu Stoczni Gdynia i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą - zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
 
W uzasadnieniu podjęcia uchwały o zasadności dalszego funkcjonowania spółki Stoczni Gdynia S.A. wskazano na kilka istotnych przesłanek, m.in.:

  • realizowanie procesu restrukturyzacji stoczni (zgodnie z Planem Restrukturyzacji Stoczni Gdynia przyjętym przez Rząd i notyfikowanym w Komisji Europejskiej),
  • zaaprobowanie i przyjęcie przez Komitet Rady Ministrów rządowej strategii dla sektora stoczniowego w latach 2006-2010 zakładającej prywatyzację Stoczni Gdynia S.A.,
  • przyjęcie przez Ministerstwo Skarbu Państwa harmonogramu przeprowadzenia prywatyzacji,
  • rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora strategicznego, który ma doprowadzić m.in. do podwyższenia kapitału zakładowego i uzyskania przychylnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej,
  • pozytywne efekty wynikające z podjętych działań restrukturyzacyjnych (np. uregulowanie większości zadłużenia z tytułu ugody restrukturyzacyjnej).

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |