| strona główna |
dzisiaj jest: 17-04-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 27.08.2007 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

27.08.2007

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ

27 sierpnia 2007r. Rada Nadzorcza Stoczni Gdynia S.A. podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu Stoczni Gdynia S.A. do pięciu osób.
Kolejną decyzją Rady Nadzorczej było otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na piątego członka Zarządu Stoczni.
Do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza oddelegowała członka Rady Nadzorczej pana Henryka Ogryczaka do pełnienia czynności członka Zarządu Stoczni Gdynia S.A.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |