| strona główna |
dzisiaj jest: 9-03-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 31.08.2007 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

27.08.2007

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

31 sierpnia 2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A. Akcjonariusze podjęli uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2006 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku.

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |