| strona główna |
dzisiaj jest: 9-03-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » aktualności » 17.03.2008 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

17.03.2008

NWZA Stoczni Gdynia S.A.

17 marca 2008 r. Akcjonariusze Stoczni Gdynia S.A. podjęli uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki. Uchwała została podjęta zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych - na wniosek Zarządu Stoczni Gdynia S.A., po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
 
W uzasadnieniu podjęcia uchwały o zasadności dalszego funkcjonowania Spółki Stocznia Gdynia S.A. wskazano na kilka istotnych przesłanek:

  • trwającą procedurę wyboru inwestora strategicznego i prywatyzacji Spółki (prowadzony proces zbycia akcji Stoczni Gdynia S.A.)
  • projektowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Ministra Skarbu Państwa,
  • realizację przyjętego nowego Planu restrukturyzacji Stoczni.

W związku z rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej p. Barbary Łasak-Jarszak Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło z dniem 17 marca br. powołać pana Marcina Zielińskiego do składu Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A..
Marcin Zieliński ma 36 lat, jest prawnikiem, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa.


 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |