| strona główna |
dzisiaj jest: 17-04-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » aktualności » 22.08.2008 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

22.08.2008

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STOCZNI GDYNIA S.A.

22 sierpnia 2008r. Akcjonariusze Stoczni Gdynia S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii DV o kwotę od 50 mln zł do 200 mln zł. Kapitał zostanie podwyższony poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej od 5 mln do 20mln akcji imiennych o wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 10zł. Akcje te są przeznaczone do objęcia w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne przez wierzycieli Spółki, dotychczasowych i nowych akcjonariuszy

Ustalono, że zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji z tej serii w trybie subskrypcji prywatnej nastąpi nie później niż do 20 lutego 2009r.
 
Akcjonariusze podjęli także uchwałę o zmniejszeniu liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Stocznia Gdynia S.A. z 11 do 9. Rada Nadzorcza pomniejszyła się o dwie osoby.


 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |