| strona główna |
dzisiaj jest: 17-04-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » aktualności » 02.03.2009 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

02.03.2009

KOMUNIKAT
 
z dnia 2 marca 2009 roku
w sprawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki Stocznia Gdynia S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Stocznia Gdynia S.A. niniejszym informuje, że w wyniku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Stoczni Gdynia S.A., Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2 marca 2009 roku mianowała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mateusza Filipp.
 
Postępowanie kwalifikacyjne odbyło się w dniach: od 6 lutego 2009 roku do 2 marca 2009 roku, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami).


 

 

 

 

 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |