| strona główna |
dzisiaj jest: 6-12-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARGI - 2010

Przetarg nr 4

Przedmiotem przetargu nr 4 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonego w Zmienionym Planie Sprzedaży jako Zespół 21 - Rejon komunikacji - tory kolejowe wraz z bocznicą, obejmującego stanowiące własność Skarbu Państwa, a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe na terenie Stoczni Gdynia S.A., dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785 i KW nr 65706, o powierzchni 17.699 m2 oraz znajdującą się na nim 1 budowlę.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 4 wynosi 1.362.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) (,,Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 6 września 2010 r. na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie 136.200,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych).L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
04. Przetarg nr 4 - Obszar 21
(Rejon komunikacji – tory kolejowe wraz z bocznicą)
136.200,00 zł 1.362.000,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 ® Stocznia GDYNIA S.A.
| created by: © CLICKART.PL |