| strona główna |
dzisiaj jest: 6-12-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARGI - 2010

Przetarg nr 6

Przedmiotem przetargu nr 6 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonego w Zmienionym Planie Sprzedaży jako Zespół 23, obejmującego stanowiące własność Gminy Stężyca, a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe położone w Szymbarku, gmina Stężyca, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą KW nr 32495 oraz KW nr 16399, o powierzchni 81.471 m2 oraz znajdujące się na nim 48 budynków o powierzchni 4.474 m2 a także 17 budowli wraz z rzeczami ruchomymi wchodzącymi w skład grupy, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A., zorganizowaną jako Centrum Wypoczynkowe.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 6 wynosi 8.340.086,00 zł (słownie osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych) (,,Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 6 września 2010 r. na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie 834.008,60 zł (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące osiem złotych sześćdziesiąt groszy).L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
06. Przetarg nr 6 - Obszar 23 834.008,60 zł 8.340.086,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 ® Stocznia GDYNIA S.A.
| created by: © CLICKART.PL |