| strona główna |
dzisiaj jest: 15-10-2019r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » rada nadzorcza ‹
 
   
RADA NADZORCZA
Teresa Mysyrowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Teresa Jabłońska-Piątkowska
 
- Wiceprzewodnicząca
Dariusz Adamski
 
- Sekretarz
Irmina Jabłońska
 
- Członek  
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2019 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |