| strona główna |
dzisiaj jest: 22-05-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » aukcje » nr 10 ‹
 
   
AUKCJE - 2010

Aukcja nr 10

Przedmiotem aukcji nr 10 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonego w Zmienionym Planie Sprzedaży jako Zespół 36 - majątkowe prawa autorskie do projektów 3 statków (jednostek pływających) typu 8183, 8226 oraz 8189 (zbiornikowce i chemikaliowiec) obejmujące projekty kontraktowe, klasyfikacyjno - techniczne oraz robocze wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach aukcji nr 10 wynosi 3.877.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) (,,Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w aukcji jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 17 listopada 2010 r. na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie 387.700,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100).L.p. Numer aukcji
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
10. Aukcja nr 10 - Zespół 36 majątkowe prawa autorskie do projektów 3 statków (jednostek pływających) typu 8183, 8226 oraz 8189 (zbiornikowce i chemikaliowiec). 387.700,00 zł 3.877.000,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| Aukcjai | kontakt |  
2024 ® Stocznia GDYNIA S.A.
| created by: © CLICKART.PL |