| strona główna |
dzisiaj jest: 22-05-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » aukcje » nr 8 ‹
 
   
AUKCJE - 2010

Aukcja nr 8

Przedmiotem aukcji nr 8 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonego w Zmienionym Planie Sprzedaży jako Zespół 34 - majątkowe prawa autorskie do projektów 12 statków (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 8229 (kontenerowce) obejmujące projekty kontraktowe, klasyfikacyjno - techniczne oraz robocze wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków z wyłączeniem projektu praw autorskich do projektu 8184/01.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach aukcji nr 8 wynosi 10.601.000,00zł (słownie: dziesięć milionów sześćset jeden tysięcy złotych 00/100) (,,Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w aukcji jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 17 listopada 2010 r. na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie 1.060.100,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy sto złotych 00/100).L.p. Numer aukcji
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
08. Aukcja nr 8 - Zespół 34 majątkowe prawa autorskie do projektów 12 statków  (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 8229 (kontenerowce). 901.100,00 zł 9.011.000,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| Aukcjai | kontakt |  
2024 ® Stocznia GDYNIA S.A.
| created by: © CLICKART.PL |