| strona główna |
dzisiaj jest: 23-06-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » aukcje » nr 12 ‹
 
   
AUKCJE - 2010

Aukcja nr 12

Przedmiotem aukcji nr 12 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonego w Zmienionym Planie Sprzedaży jako Zespół 38b, obejmującego materiały (rury), szczegółowo opisane w załączniku nr 7b do Planu Sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. - maj 2010 r.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach aukcji nr 12 wynosi 379.574,68 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 68/100) (,,Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w aukcji jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 17 listopada 2010 r. na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie 37.957,47 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 47/100).L.p. Numer aukcji
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
12. Aukcja nr 12 - Zespół 38b obejmujący materiały (rury), szczegółowo opisane w załączniku nr 7b. 37.957,47 zł 379.574,68 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| Aukcjai | kontakt |  
2024 ® Stocznia GDYNIA S.A.
| created by: © CLICKART.PL |