| strona główna |
dzisiaj jest: 30-11-2023r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » aukcje » nr 14 ‹
 
   
AUKCJE - 2010

Aukcja nr 14

Przedmiotem aukcji nr 14 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonego w Zmienionym Planie Sprzedaży jako Zespół 38d, obejmującego materiały (wyroby chemiczne, farby, rozpuszczalniki, kleje, smary, oleje), szczegółowo opisane w załączniku nr 7d do Planu Sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. - maj 2010 r.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach aukcji nr 14 wynosi 1.305.830,41 zł (słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 41/100) (,,Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w aukcji jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 17 listopada 2010 r. na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie 130.583,04 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 04/100).L.p. Numer aukcji
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
14. Aukcja nr 14 - Zespół 38d obejmujący materiały (wyroby chemiczne, farby, rozpuszczalniki, kleje, smary, oleje), szczegółowo opisane w załączniku nr 7d. 130.583,04 zł 1.305.830,41 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| Aukcjai | kontakt |  
2023 ® Stocznia GDYNIA S.A.
| created by: © CLICKART.PL |