| strona główna |
dzisiaj jest: 22-05-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » aukcje ‹
 
   
AUKCJE - 2010

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Polska Platforma Przetargowa - www


  1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU REALIZOWANYM ZA POMOCĄ SYSTEMU POLSKIEJ PLATFORMY PRZETARGOWEJ. [pdf]

  2. OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE W POSTĘPOWANIU KOMPENSACYJNYM. [pdf]

  3. WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI. [pdf]

  4. WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. [pdf]L.p. Numer aukcji
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
07. Aukcja nr 7 - Zespół 33 majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8185 (LPG). 309.000,00 zł 3.090.000,00 zł
08. Aukcja nr 8 - Zespół 34 majątkowe prawa autorskie do projektów 12 statków  (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 8229 (kontenerowce). 901.100,00 zł 9.011.000,00 zł
09. Aukcja nr 9 - Zespół 35 majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8213 (samochodowiec) 209.200,00 zł 2.092.000,00 zł
10. Aukcja nr 10 - Zespół 36 majątkowe prawa autorskie do projektów 3 statków (jednostek pływających) typu 8183, 8226 oraz 8189 (zbiornikowce i chemikaliowiec). 387.700,00 zł 3.877.000,00 zł
12. Aukcja nr 12 - Zespół 38b obejmującego materiały (rury), szczegółowo opisane w załączniku nr 7b. 37.957,47 zł 379.574,68 zł
13. Aukcja nr 13 - Zespół 38c obejmującego materiały (profile , kształtowniki, bednarki, pręty, teowniki), szczegółowo opisane w załączniku nr 7c 38.393,56 zł 383.935,62 zł
14. Aukcja nr 14 - Zespół 38d obejmującego materiały (wyroby chemiczne, farby, rozpuszczalniki, kleje, smary, oleje), szczegółowo opisane w załączniku nr 7d. 130.583,04 zł 1.305.830,41 zł
15. Aukcja nr 15 Zespół 38e obejmującego materiały (wyroby z tworzyw sztucznych, płyty, uszczelki, węże, wykładziny PCV), szczegółowo opisane w załączniku nr 7e. 21.456,92 zł 214.569,15 zł
16 Aukcja nr 16 - Zespół 38f obejmującego materiały (izolacyjne z wełny mineralnej i otuliny), szczegółowo opisane w załączniku nr 7f. 9.220,83 zł 92.208,31 zł
17. Aukcja nr 17 - Zespół 38g obejmującego materiały (stalowe elementy zbrojenia statku, włazy, żaluzje, schody, drabiny, łuki, kraty, przejścia tulejowe, zrębnice, zwężki, stójki, sita), szczegółowo opisane w załączniku nr 7g 37.541,48 zł 375.414,79 zł
18. Aukcja nr 18 Zespół 38h obejmującego materiały (kable i armaturę elektryczną), szczegółowo opisane w załączniku nr 7h. 53.960,80 zł 539.607,95 zł
19. Aukcja nr 19 - Zespół 38i obejmującego materiały (armaturę hydrauliczną, pompy, zawory, zasuwy, kołnierze, przepustnice, obejmy, uchwyty, sworznie, śruby, eżektory, filtry, klapy, kolana, króćce, lejki, złączki i elementy takielunku), szczegółowo opisane w załączniku nr 7i 192.105,45 zł 1.921.054,49 zł
20. Aukcja nr 20 - Zespół 38j obejmującego materiały (tylnicę kadłuba, zawieszenie steru, stoper, kluzy),  szczegółowo opisane w załączniku nr 7j 30.425,80 zł 304.258,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2024 ® Stocznia GDYNIA S.A.
| created by: © CLICKART.PL |