| strona główna |
dzisiaj jest: 8-02-2023r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 16

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem Przetargu nr 16 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych jako Grupa 16 (Obszar 17 Rejon komunikacji droga ciężkiego transportu dla dostaw zewnętrznych i transportu wewnętrznego, łącząca obie bramy Stoczni), obejmujących stanowiące własność Skarbu Państwa a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe na terenie Stoczni Gdynia S.A., dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785, KW nr 39284, KW nr 45122, o powierzchni 22.284 m2 oraz znajdujących się na nich budowli.
 
Wartość oszacowania składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 16, będąca równocześnie ceną wywoławczą w I Etapie Przetargu, ustalona w oparciu o wycenę wykonaną zgodnie z wymogami art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w pomiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569), wynosi 1.758.000 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 
Warunkiem udziału w Przetargu jest między innymi uiszczenie wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tj. w kwocie 175.800,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
16. Przetarg 16 - Obszar 17
(Rejon komunikacji droga ciężkiego transportu dla dostaw zewnętrznych
i transportu wewnętrznego, łącząca obie bramy Stoczni)
175.800 zł 1.758.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2023 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |