| strona główna |
dzisiaj jest: 8-02-2023r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 33

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 33 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w Planie Sprzedaży jako Grupa 33, stanowiących majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8185 (LPG) obejmujące projekt kontraktowy, klasyfikacyjno - techniczny oraz roboczy wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tego statku.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 33, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 4.247.000,00 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie w terminie do dnia 25 kwietnia 2009 r. wadium w wysokości 424.700,00 zł (czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
33. Przetarg 33 - Grupa 33 majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8185 (LPG) 424.700 zł 4.247.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2023 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |