| strona główna |
dzisiaj jest: 21-04-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 36

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 36 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w Planie Sprzedaży jako Grupa 36, stanowiących majątkowe prawa autorskie do projektów 3 statków (jednostek pływających) typu 8183, 8189 oraz 8226 (masowce i chemikaliowce), obejmujące co do każdego z wymienionych typów statków projekty akwizycyjne, kontraktowe, klasyfikacyjno-techniczne oraz robocze wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 36, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 5.130.000,00 zł (pięć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie w terminie do dnia 25 kwietnia 2009 r. wadium w wysokości 513.000,00 zł (pięćset trzynaście tysięcy złotych).


TR>
L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
36. Przetarg 36 - Grupa 36 majątkowe prawa autorskie do projektów 3 statków (jednostek pływających) typu 8183, 8189 oraz 8226 (masowce i chemikaliowce) 513.000 zł 5.130.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2024 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |