| strona główna |
dzisiaj jest: 21-04-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 5

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem Przetargu nr 5 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w planie sprzedaży jako Grupa 5 (Obszar 6 - Rejon wyposażenia statków ), obejmujących:
 
a) prawo użytkowania wieczystego przysługujące Stoczni Gdynia S.A. na nieruchomości gruntowej dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785 i KW 28075, o powierzchni 69.030 m2 oraz znajdujące się na nich budynki i budowle wraz z rzeczami ruchomymi wchodzącymi w skład grupy, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A.,
 
b) udział w prawie użytkowania wieczystego przysługujący Stoczni Gdynia S.A. na nieruchomości gruntowej, obejmującej basen portowy nr VII, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785.
 
c) udział w prawie użytkowania wieczystego przysługujący Stoczni Gdynia S.A. na nieruchomości gruntowej obejmującej basen portowy nr VI dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785 i KW 28075, o powierzchni 129.213 m2,
 
d) udział w prawie użytkowania wieczystego przysługujący Stoczni Gdynia S.A. na nieruchomościach gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne.
 
Wartość oszacowania składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 5, będąca równocześnie ceną wywoławczą w I Etapie Przetargu, ustalona w oparciu o wycenę wykonaną zgodnie z wymogami art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w pomiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569), wynosi 34.826.000 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
 
Warunkiem udziału w Przetargu jest między innymi uiszczenie wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tj. w kwocie 3.482.600,00zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
05. Przetarg 5 - Obszar 6
(Rejon wyposażenia statków)
3.482.600 zł 34.826.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2024 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |