| strona główna |
dzisiaj jest: 8-02-2023r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 37

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 37 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w Planie Sprzedaży jako Grupa 37, szczegółowo opisanych w załączniku nr 24 do Planu Sprzedaży, które stanowią własność Stoczni Gdynia S.A.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 37, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 20.500,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie w terminie do dnia 25 kwietnia 2009 r. wadium w wysokości 2.050,00 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).
 
Przetarg nr 37 prowadzony jest w formie przetargu uproszczonego, uregulowanego w § 9 Regulaminu.


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
37. Przetarg 37 - Grupa 37 (Opis w załączniku nr 24) 2.050 zł 20.500 zł
 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2023 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |