| strona główna |
dzisiaj jest: 8-02-2023r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 34

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 34 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w Planie Sprzedaży jako Grupa 34, stanowiących majątkowe prawa autorskie do 12 projektów statków (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 8184, 8229 (kontenerowce) obejmujące co do każdego z wymienionych typów statków projekty akwizycyjne, projekty kontraktowe, klasyfikacyjno-techniczne oraz robocze wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 34, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 15.011.000,00 zł (piętnaście milionów jedenaście tysięcy złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie w terminie do dnia 25 kwietnia 2009 r. wadium w wysokości 1.501.100,00 zł (milion pięćset jeden tysięcy sto złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
34. Przetarg 34 - Grupa 34 majątkowe prawa autorskie do 12 projektów statków (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 8184, 8229 (kontenerowce) 1.501.100 zł 15.011.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2023 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |