| strona główna |
dzisiaj jest: 29-09-2023r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 16

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 16 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w Planie Sprzedaży jako Zespół 34, obejmujący majątkowe prawa autorskie do projektów statków (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 8184, 8229 (kontenerowce) obejmujące projekty kontraktowe, klasyfikacyjno-techniczne oraz robocze wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków, z wyłączeniem praw autorskich do projektu 8184/01.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 16, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 10.601.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset jeden tysięcy złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada 2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie1.060.100,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy sto złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
16. Przetarg nr 16 - Obszar 34 1.060.100,00 zł 10.601.000,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2023 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |