| strona główna |
dzisiaj jest: 6-12-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 17

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 17 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w Planie Sprzedaży jako Zespół 35, obejmujący majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8213 (samochodowiec) obejmujące projekt kontraktowy, klasyfikacyjno-techniczny oraz roboczy wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tego statku.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 17, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 2.092.000,00 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada 2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie 209.200,00 zł (dwieście dziewięć tysięcy dwieście złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
17. Przetarg nr 17 - Obszar 35 209.200,00 zł 2.092.000,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |