| strona główna |
dzisiaj jest: 23-06-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » archiwum » przetargi ‹
 
   
PRZETARGI - MAJ 2009

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.


 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH [oop.pdf]

 2. ZMIANA TEŚCI OGŁ. O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH [zto_nr1.pdf]

 3. DRUGA ZMIANA TEŚCI OGŁ. O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH [2zto_nr1.pdf]

 4. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Z DNIA 09.04.2009 [oop_nr_2.pdf]

 5. OGÓLNE WARUNKI PRZETARGÓW [owp.pdf]

 6. REGULAMIN PRZETARGÓW [rp.pdf]

 7. HARMONOGRAM PRZETARGÓW [hp.pdf]

 8. INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA DO PRZETARGÓW [iudp.pdf]

 9. MAPKA (obszarów objętych przetargami 1 ÷ 22) [mapka1_22.pdf]

 10. Załącznik nr 24 (do przetaru nr 37) [zal_nr_24.pdf]

 11. PACZKA POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW SPAKOWANA W ZIP [1do10.zip]


UMOWY I OŚWIADCZENIA


 1. OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE UCZESTNIKA AUKCJI [or_ua.pdf]

 2. UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW [um_sp_udz.pdf]

 3. UMOWA SPRZEDAŻY i WARUNKOWA UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA PRZENIESIENIA PRAW [usiwuzpp.pdf]

 4. UMOWA SPRZEDAŻY i PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH [usippa.pdf]

 5. WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY [swwzor.pdf]

 6. UMOWA - SPRZEDAŻ PRZYRZECZONA [uspwzor.pdf]

 7. OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE [osw_rej.pdf]

 8. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA [instr_post.pdf]


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
01. Przetarg nr 1 - Obszar 1
(Rejon prefabrykacji kadłubów)
3.869.000 zł 38.690.000 zł
02. Przetarg nr 2 - Obszar 2
(Rejon montażu statków)
9.885.200 zł 98.852.000 zł
03. Przetarg nr 3 - Obszar 4
(Rejon montażu statków)
3.187.300 zł 31.873.000 zł
04. Przetarg nr 4 - Obszar 5
(Rejon prefabrykacji wyposażenia okrętowego i odcinków rurociągów)
1.247.800 zł 12.478.000 zł
05. Przetarg 5 - Obszar 6
(Rejon wyposażenia statków)
3.482.600 zł 34.826.000 zł
06. Przetarg nr 6 - Obszar 7
(Rejon prefabrykacji konstrukcji przestrzennych)
341.300 zł 3.413.000 zł
07. Przetarg nr 7 - Obszar 8
(Rejon prefabrykacji sekcji przestrzennych i wyposażenia)
1.835.400 zł 18.354.000 zł
08. Przetarg nr 8 - Obszar 9
(Rejon obsługi magazynowej działalności administracyjnej)
2.711.600 zł 27.116.000 zł
09. Przetarg nr 9 - Obszar 10
(Rejon prefabrykacji sekcji przestrzennych)
114.600 zł 1.146.000 zł
10. Przetarg nr 10 - Obszar 11
(Rejon obsługi transportu poziomego)
342.200 zł 3.422.000 zł
11. Przetarg nr 11 - Obszar 12
(Rejon działalności pomocniczej)
161.400 zł 1.614.000 zł
12. Przetarg nr 12 - Obszar 13
(Rejon działalności szkoleniowej)
215.600 zł 2.156.000 zł
13. Przetarg 13 - Obszar 14
(Rejon parkowania samochodów)
268.600 zł 2.686.000 zł
14. Przetarg 14 - Obszar 15
(Rejon parkowania samochodów)
92.100 zł 921.000 zł
15. Przetarg 15 - Obszar 16
(Rejon magazynowania prefabrykatów)
96.400 zł 964.000 zł
16. Przetarg 16 - Obszar 17
(Rejon komunikacji droga ciężkiego transportu dla dostaw zewnętrznych
i transportu wewnętrznego, łącząca obie bramy Stoczni)
175.800 zł 1.758.000 zł
17. Przetarg 17 - Obszar 18
(Rejon magazynowania prefabrykatów)
63.200 zł 632.000 zł
18. Przetarg 18 - Obszar 19
(Rejon magazynowania prefabrykatów)
61.600 zł 616.000 zł
19. Przetarg 19 - Obszar 20
(Rejon działalności pomocniczej)
218.700 zł 2.187.000 zł
20. Przetarg 20 - Obszar 21
(Rejon komunikacji - tory kolejowe wraz z bocznicą)
141.400 zł 1.414.000 zł
21. Przetarg 21 - Grupa 21 - Obszar 5A 714.400 zł 7.144.000 zł
22. Przetarg 22 - Grupa 22 - Obszar 6A 4.500 zł 45.000 zł
23. Przetarg 23 - Grupa 23 - Centrum Wypoczynkowe w gminie Stężyca 815.800 zł 8.158.000 zł
24. Przetarg 24 - 15.135 udziałów w Euromos Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
101.900 zł 1.019.000 zł
25. Przetarg 25 - 1.900 udziałów w ,,EUROPLAZMA SERWIS'' - Grupa Stoczni Gdynia Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
76.200 zł 762.000 zł
26. Przetarg 26 -2.185 udziałów w EURO - GUARD Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
28.400 zł 284.000 zł
27. Przetarg 27 - 17.000 udziałów w ,,EURO RUSZTOWANIA - Grupa Stoczni Gdynia'' Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
273.000 zł 2.730.000 zł
28. Przetarg 28 - 3.426 udziałów w ,,EURO - PREF'' Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
62.100 zł 621.000 zł
29. Przetarg 29 - 400 udziałów w Centrum Doskonalenia Kadr ,,EUROPARTNER'' Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
3.900 zł 39.000 zł
30. Przetarg 30 - 4.140 udziałów w ,,Unitrans'' Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
29.200 zł 292.000 zł
31. Przetarg 31 - 4.934 udziały w ,,EUROMAL - Grupa Stoczni Gdynia'' Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni 32.500 zł 325.000 zł
32. Przetarg 32 - Grupa 32 majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8168/27 (samochodowiec) 383.900 zł 3.839.000 zł
33. Przetarg 33 - Grupa 33 majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8185 (LPG) 424.700 zł 4.247.000 zł
34. Przetarg 34 - Grupa 34 majątkowe prawa autorskie do 12 projektów statków (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 8184, 8229 (kontenerowce) 1.501.100 zł 15.011.000 zł
35. Przetarg 35 - Grupa 35 majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8213 (samochodowiec) 313.700 zł 3.137.000 zł
36. Przetarg 36 - Grupa 36 majątkowe prawa autorskie do projektów 3 statków (jednostek pływających) typu 8183, 8189 oraz 8226 (masowce i chemikaliowce) 513.000 zł 5.130.000 zł
37. Przetarg 36 - Grupa 36 (Opis w załączniku nr 24) 2.050 zł 20.500 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2024 ® Stocznia GDYNIA S.A.
| created by: © CLICKART.PL |